Σχετικές Νομοθεσίες

Η Cosmoaerion προσπαθώντας να ενημερώνει συνεχώς το κοινό σχετικά με όλες νέες διατάξεις και κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση φυσικού αερίου σας παραθέτει όλες τις παραπομπές όπου μπορείτε να ενημερωθείτε.

Στους συνδέσμους που θα βρείτε παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διατάξεις και τους κανονισμούς όπως έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Νέος οικοδομικός κανονισμός

Κανονισμός ΕΠΑ

Φυσικό αέριο: 0,10326€/kWh
Πετρέλαιο θέρμ: 0,115€/kWh
Ενημέρωση τιμών Μάρτιος 2023