Σχετικές Νομοθεσίες

Η Cosmoaerion προσπαθώντας να ενημερώνει συνεχώς το κοινό σχετικά με όλες νέες διατάξεις και κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση φυσικού αερίου σας παραθέτει όλες τις παραπομπές όπου μπορείτε να ενημερωθείτε.

Στους συνδέσμους που θα βρείτε παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διατάξεις και τους κανονισμούς όπως έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Νέος οικοδομικός κανονισμός

Κανονισμός ΕΠΑ

Τιμή φυσικού αερίου 0,038€/kWh
Τιμή πετρελαίου θέρμ. 0,096€/kWh
Ενημέρωση τιμών 19/2/20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε πως η επιχείρηση μας λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και θα παραμείνει κλειστή για προληπτικούς λόγους κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού SARS–CoV-2. Για την εξυπηρέτηση σας να απευθύνεστε μέσω email ή τηλεφώνου.
Τηλέφωνο: 6979854444/ 6932499830
Email: info@cosmoaerion.gr/ kmargelos@cosmoaerion.gr