Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία Cosmoaerion διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 σε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις, βάσει των διαδικασιών TÜV HELLAS ( TÜV NORD) Α.Ε.

Δείτε τα πιστοποιητικά της εταιρείας Cosmoaerion

Φυσικό αέριο: 0,10326€/kWh
Πετρέλαιο θέρμ: 0,115€/kWh
Ενημέρωση τιμών Μάρτιος 2023