Πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης θέρμανσης!

Πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης εσωτερικής εγκατάστασης για κεντρικές θερμάνσεις φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής

Την Τρίτη 18 Ιουνίου ξεκινά το νέο πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης κόστους εσωτερικής εγκατάστασης σε κεντρικές θερμάνσεις φυσικού αερίου απευθείας από την ΕΔΑ Αττικής, για κτήρια διαμερισμάτων που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου.

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν σε συσκευές, εξαρτήματα και εργασίες που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης σε αντίστοιχη φυσικού αερίου, με το χρηματοδοτούμενο ποσό να ανέρχεται μέχρι και €14.880 σε μία πολυκατοικία.

Το σχήμα προσφοράς είναι κλιμακωτό και το χρηματοδοτούμενο ποσό καθορίζεται από την ισχύ του λέβητα της εγκατάστασης και σύμφωνα με το κάτωθι πίνακα:

*αφορά στον λέβητα φυσικού αερίου κατά την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης

Η χρηματοδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως και τις 30 Αυγούστου 2019, με ταυτόχρονη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης δικαιούχου (διαχείρισης πολυκατοικίας) για την ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και την αποδοχή των όρων συμμετοχής σε αυτό.

Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού από την πολυκατοικία προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιείται άτοκα σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην εταιρική ιστοσελίδα edaattikis.gr.