Nobel clasic 300lt/4.0m² 1250€ Nobel clasicOBEL CLASSIC 120 lt glass

Η Ιδανική λύση για 4-5 άτομα – Τριπλής ενέργειας!!!

Η προσφορά περιλαμβάνει:

  • Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα
  • Εγκατάσταση μειωτή πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης
  • Εγκατάσταση φίλτρου αλλάτων
  • Εγκατάσταση δοχείου διαστολής στο κλειστό κύκλωμα του ηλιακού
  • Εγκατάσταση δοχείου διαστολής στο ανοικτό κύκλωμα του ηλιακού
  • Πλήρωση κλειστού κυκλώματος
  • Μονώσεις σωληνώσεων κλειστού και ανοικτού κυκλώματος
  • Σωλήνωση έως δέκα (10) μέτρα

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
* Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τιμές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.