Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Cosmo Payment for all

Για κεντρική θέρμανση

Για Αυτονομη θερμανση

Κατηγορία σύμβασης σύνδεσης Εγκατεστημένη ισχύς (kcal/h) Ποσό χρηματοδότησης (συμπ. ΦΠΑ)
Κεντρική θέρμανση (πολυκατοικία)
> 200.000
3.500€
170.001 - 200.000
2.500€
120.001 - 170.000
2.000€
0 - 120.000
1.500€
Αυτόνομη Θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία)
Ανεξαρτήτως ισχύος
750€
Ισχύς μέχρι 15/07/2018

Χρηματοδότηση της ΕΔΑ Αττικής

Για Κεντρική θέρμανση

Άτοκη χρηματοδότηση

Ποσό χρηματοδότησης

Ισχύς μέχρι 31/07/2018 (έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού)